PRIMA PAGINA  |  CONTACT
   
 
  Romana
    English

Revista COGITO

     Revista Cogito apare de patru ori pe an cu numere duble (în limba română si în limba engleză) şi conţine studii, articole şi informaţii de specialitate elaborate de autori cu pregătire în domeniu.
    Revista Cogito publică studii de filosofie generală (logică, ontologie, epistemologie, etică, estetică, axiologie, filosofia ştiinţei, a mentalului, a culturii, a istoriei, a dreptului, a religiei, a limbajului, etc.), istorie, istoria gândirii economice, ştiinţe politice, sociologie, teoria dreptului, limbă şi literatură străină.
        Revista Cogito are un caracter inter şi transdisciplinar, prin problematica abordată fiind destinată atât specialiştilor cât şi unui public mai larg interesat de evoluţia şi complexitatea ideilor contemporane.


    Revista Cogito publică numai studii şi articole selectate de redacţie. Orice articol publicat va fi supus procesului de recenzare.
    Abonamentele se primesc la Editura Pro Universitaria sau la redactia revistei Cogito, din UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR", cam. 84, costul unui abonament anual fiind de 25 Euro.
    Manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb, precum şi orice corespondenţă se vor trimite Colectivului redacţional al Revistei Cogito, strada Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, tel. 021/3307900/163.
    Pagina noastră de web site: http://cogito.ucdc.ro

Recomandări pentru autori
    Fiecare articol va fi elaborat în limba română şi în limba engleză, fiind însoţit de un abstract format din 10 rânduri şi cuvinte cheie: maxim 8.

Autorii materialelor propuse spre publicare sunt rugaţi să respecte recomadările formulate mai jos:
- Articolele şi studiile trebuie să cuprindă între 4 şi 30 de pagini;
- Textul lucrării propriu-zise va fi insoţit de un rezumat in limba engleză de maximum 10 rânduri;
- Manuscrisele trimise către publicare la Revista Cogito vor fi redactate dupa următorul format:
*Microsoft Word:
- Margins: Top:2,2 cm.; Left; 1,8 cm; Buttom:2,2 cm; Right:2,2 cm.
- Tipul fontului: Georgia;
- Mărimea fontului: Titlul articolului trebuie scris boldat cu 12; la un rând spaţiu, numele autorului scris boldat cu 12, iar instituţia de provenienţă italic cu 12. La 2 rânduri sub instituţie, abstractul trebuie scris italic cu 11, iar la 1 rand sub abstract, textul se va redacta cu 12, font normal.
- Notele de subsol vor fi prezentate complet si redactate cu 10 indicand sursele consultate;
La cărţi se vor menţiona în ordine autorul(-ii), titlul scris cu litere cursive, locul editării, editura, anul apariţiei, volumul, pagina(-ile) la care se face trimiterea.

- Nu se vor accepta textele fara note de subsol, avand bibliografia prezentata la sfarsitul textului.

- Model articol pentru revista COGITO - descarca de aici

Note
1. Autorul isi asuma responsabilitatea pentru ideile exprimate in articolelel publicate.
2. Autorii au obligatia sa respecte legislatia in vigoare privind copyright-ul.
3. Toate articolele sunt analizate de 2 experti prin metoda double-blind peer review. Acest proces poate dura intre 2 si 3 luni. Editorii pot cere reviuziuri si reformataii ale manuscriselor.
4. Revista de cercetare este open-access.
5. Autorul nu poate publica un articol in mai multe reviste de cercetare.
6. Drepturile de copyright sunt transferate revistei de cercetare iar materialele pot fi folosite conform Licentei Creative Commons.

Manuscrisul poate fi trimis la următoarea adresă email: gabriela_pohoata@yahoo.com


PRIMA PAGINA  |  CONSILIUL EDITORIAL  |  CONSILIUL CONSULTATIV  |  NUMAR CURENT  |  ARHIVA  |  INFORMATII AUTORI  |  CONTACT
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.